สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 (สขร.1)

ประเภท: 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะประกาศ: 
เปิด