รดน้ำ วันสงกรานต์ ปี 2559

สงกรานต์ ปี 2559

รดน้ำ ขอพรจาก ผอ. เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำ พ.ศ. 2559

วันที่กิจกรรม: 
ศุกร์ 08 เมษายน 2559
สถานที่: 
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
ภาพกิจกรรม: