ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง แผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และแผนการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท: 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะประกาศ: 
เปิด