ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์โทรศัพท์ IP Phone