ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกอบรมโปรแกรม Excel