ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท: 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะประกาศ: 
เปิด