ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน

ประเภท: 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะประกาศ: 
เปิด