โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่กิจกรรม: 
Friday 26 April 2019
สถานที่: 
จ.ระยอง
ภาพกิจกรรม: