เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-การเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

วันที่ลงประกาศ: 
11 Jun 2019
ประเภท: 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะประกาศ: 
เปิด