ผู้แทน สบพน. ร่วมกับ รมต. พลังงาน ลงนามถวายพระพร

ถวายพระพร

ผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง ของ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานงานในกระทรวง ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่กิจกรรม: 
Wednesday 18 May 2016
สถานที่: 
ศาลาสหทัยสมาคม