ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

อุ่นไอรัก
วันที่กิจกรรม: 
Wednesday 16 January 2019
สถานที่: 
พระลานพระราชวังดุสิต
ภาพกิจกรรม: 
บ้านรักษ์พลังงาน